Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

Spotkanie z dziećmi

W sobotę, 16 czerwca przy leśniczówce w Głęboczku myśliwi z naszego koła zorganizowali pogadankę przyrodniczą, z dziećmi ze szkoły podstawowej w Turze. Tematem dzisiejszego spotkania była zwierzyna drobna zasiedlająca nasz obwód. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały o życiu kaczek, bażantów, kuropatw a także zajęcy, królików i lisów. Dowiedziały się także, co stanowi przyczynę spadku liczebności i co mogą uczynić, by choć trochę pomóc zwierzynie. Dzięki spotkaniom w plenerze, niektóre gatunki mogły zostać obejrzane w naturze. W drugiej części spotkania nasi koledzy opowiedzieli o komunikacji wśród zwierząt, a także o sposobach wabienia niektórych gatunków zwierzyny łownej. Po pokazie wabienia, dzieci same spróbowały swoich sił, co z pewnością można było usłyszeć w bliższej i dalszej okolicy.W przeprowadzenie lekcji i innych zajęć włączyli się wszyscy nauczyciele ze szkoły ze Szkoły Podstawowej w Turze. Zarówno ze szkoły podstawowej jak i z wychowania przedszkolnego.

Kl. I Beata Kornalewicz 24 uczniów
Kl. II b Joanna Wach 17 ucz.
Kl. II a Agnieszka Piasecka 17 ucz.
Kl. III Ewa Cichońska 23 ucz.
Kl. IV Małgorzata Iwaniak 10 ucz. - wytypowany przez dyrekcję szkoły nauczyciel/przedstawiciel szkoły to ona to wszystko zoorganizowała i opracowała jak to będzie wyglądało. Cały ten "biznes plan" to jej praca. Ona opracowała wszystko. Porozdzielała zadania, które potem wszyscy z niezwykłym zaangażowaniem wykonywali. Na koniec stworzyła piękną prezentację multimedialną i z pomocą Beaty Kornalewicz, pani dyrektor Marioli Nosal oraz moją zrobiła sprawozdanie. Jest nauczycielką wf i przyrody.
Kl. V a Maciej Kozerewicz 17 ucz.
Kl. V b Angelika Ormańczyk-Szymborska 15 ucz.
Kl. VI Paweł Wypych 25 ucz.
Nauczanie przedszkolne:
0 (3-4latki) Kamila Kusiak 21 dzieci
0 (5latki) Agata Napierała-Guzek 23 dzieci
0 (6latki) Karolina Krasucka-Lubiatowska 28 dzieci
oraz Małgorzata Badzińska polonistka i opiekun kółka inscenizacyjnego.
Nad wszystkim miała pieczę pani dyrektor Mariola Nosal.

W/w przeprowadzili 29 lekcji z moim udziałem. Odbyło sie 5 wycieczek, przeprowadzono 9 konkursów przyrodniczo-ekologiczno-łowieckich, wręczono 148 nagród i upominków na 7 ogólnoszkolnych i uroczystych apelach. W międzyczasie prezentowano prace uczniów i nauczycieli na 7 wystawach szkolnych. Odbyły się również inne przedsięwzięcia o charakterze ekologiczno- przyrodniczo-łowieckim jak np.: Happening ulicami Turu, żywa lekcja przyrody, marszobieg. Udzieł wzieli wszyscy uczniowie oraz przedszkolaki razem ponad 200 osób.