Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

Reintrodukcja bażanta

W dniu 29.07.12 r. nasz nakielski obwód - nr 143 Głęboczek - zasilony został bażantami łownymi (w ilości 41 szt., stosunek płci 1 kogut na 4-5 kur). Bażanty wypuszczone zostały w 2 lokalizacjach: - 16 szt. na stawach w Ślesinie oraz - 25 szt. na nadnoteckich łąkach w rejonie Chobielina i Wymysłowa Bażanty pochodzą z "amatorskiej" hodowli w rejonie Kruszyna. Wspaniała kondycja oraz chów przygotowujący młode bażanty do życia w naturze pozwalają mieć nadzieję, że introdukcja przyniesie zamierzony efekt w postaci wzmocnienia i "odnowienia krwi" dzikiej populacji tegoż kuraka. Zakupione bażanty są już lotne, a noce spędzają na drzewach - co miejmy nadzieję - pozwoli im uniknąc spotkań z lisimi kłami... Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż w zeszłym roku wpuściliśmy do łowiska króliki (które spotkać możemy w kilku miejscach obwodu), pamiętajmy iż obecnie trwa sezon na lisy i jenoty. Siedząc na zasiadce, strzał oddany do tych drapieżników zwykle nie płoszy grubego zwierza, a z pewnością ułatwi życie drobnej zwierzynie. Jednocześnie zachęcam do wzięcia udziału w konkursie na lisiarza okręgu bydgoskiego, który od kilku lat organizowany jest przez Komisję Hodowlaną ds. Zwierzyny Drobnej Okręgowej Rady Łowieckiej i Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy. Termin zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 30.09. Informacje o konkursie otrzymać można w siedzibie PZŁ a także u kol. Piotra Watoli.