Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

55 - LECIE WKŁ Nr 248 "SOKÓŁ" W BYDGOSZCZY

W dniu 10 grudnia 1959 r. odbyło się założycielskie walne zgromadzenie Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 248 "Sokół", na którym podjęto uchwałę o jego powołaniu. Wyznaczono tymczasowy zarząd Koła oraz wystąpiono do ówczesnych władz zwierzchnich o zatwierdzenie uchwały o powołaniu Koła oraz przydzielenie obwodów łowieckich. Uroczystości jubileuszowe z okazji 55 rocznicy powstania Koła odbyły się w Domu Wczasowym w Pieczyskach dniu 29 listopada 2014 r. Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru, fanfar myśliwskich i powitania zaproszonych gości przez prezesa Koła, kol. Waldemara Rosika. Imprezę poprowadził członek Koła i ORŁ w Bydgoszczy, kol. Jan Pawlak, który na wstępie przybliżył zebranym historię i osiągnięcia WKŁ Nr 248 "Sokół". W trakcie świętowania prezes ORŁ w Bydgoszczy wręczył odznaczenia łowieckie wyróżniającym się członkom Koła. Natomiast honorowi goście otrzymali medale "Sokoła", w tym: prezes ORŁ w Bydgoszczy, kol. Bogusław Chłąd, nadleśniczowie: kol. Jacek Krzyżanowski i Krzysztof Sztajnborn, dyrektor Domu Wczasowego w Pieczyskach, pan Józef Reszczyński i kol. Andrzej Jabłoński, reprezentujący Zarząd Okręgowy PZŁ w Bydgoszczy. Po okolicznościowych wystąpieniach odbyła się Msza Święta celebrowana przez członka "Sokoła", księdza Józefa Miłka. Oprawę muzyczną zabezpieczył zespół pod kierownictwem nadleśniczego, kol. Jacka Krzyżanowskiego, który wykonał Mszę Hubertowską, skomponowaną przez polskiego kompozytora. Po oficjalnym świętowaniu odbył się jubileuszowy bal myśliwski, który poprowadził kol. Jan Pawlak, rozpoczynając go odtańczeniem poloneza. Do tańca przygrywał zespół muzyczny "Łoszaki". W trakcie konsumpcji, znakomitych potraw myśliwskich, odbyło się kilka konkursów. Zwycięzcy byli obdarowywani nagrodami niespodziankami o charakterze myśliwskim. Przerwy w tańcach i konkursach były urozmaicane piosenkami i dowcipami, oczywiście o tematyce myśliwskiej.


Tekst i zdjęcia Eugeniusz Trzciński