Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia


Wyróżnienia

W trakcie posiedzenia Komisji Kultury Okręgowej Rady Łowieckiej w Bydgoszczy, w dniu 7 kwietnia 2016 r. - zgodnie z upoważnieniem Zarządu Koła - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, kol. Eugeniusz Trzciński - wręczył Medale Pamiątkowe Koła: członkowi Okręgowej Rady Łowieckiej, kol. Januszowi Brodzińskiemu i przewodniczącemu Komisji Kultury ORŁ, kol. Hubertowi Trzebińskiemu - z wyrazami podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz naszej wspólnoty myśliwskiej. Wyróżnieni Koledzy serdecznie dziękują naszej społeczności myśliwskiej za otrzymane wyróżnienia, życząc nam wszelkiej pomyślności - Darz Bór.

Zdjęcie i tekst Eugeniusz Trzciński

Medal WKŁ 248 SOKÓŁ
Odznaka WKŁ 248 SOKÓŁ