Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW WKŁ Nr 248 "Sokół" w Bydgoszczy

WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW WKŁ Nr 248 "Sokół" w Bydgoszczy

W Zakrzewie na Kujawach w dniu 23 kwietnia 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 248 "Sokół" w Bydgoszczy. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył prezes "Sokoła" kol. Waldemar Rosik. W trakcie posiedzenia członkowie Koła zostali uhonorowani medalami pamiątkowymi z wyrazami podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz naszej wspólnoty myśliwskiej. Kol. Ryszard Polanowski, obchodzący w tym roku jubileusz 85-lecia urodzin, został uhonorowany książką - "Kujawsko-Pomorscy Myśliwi Wspominają - Opowieści z łowisk". Jest to jedyna książka opisująca polowania i przygody łowieckie, kujawsko-pomorskich myśliwych. Walne Zgromadzenie odbyło się w przyjaznej atmosferze. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia życzył kolegom: wszelkiej pomyślności w działalności gospodarczo-statutowej na rzecz koła, w rozpoczynającym się sezonie 2016/2017.

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Trzciński