Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

KONKURS LISIARZA OKRĘGU BYDGOSKIEGO 2015/2016Dwudziestego lipca br., na strzelnicy PZŁ w Łącku rozstrzygnięto konkurs na "Lisiarza okręgu bydgoskiego" w sezonie 2016/2017. Dekoracji zwycięzców dokonali kol. Sylwester Domek i Bogusław Chłąd, przy udziale przewodniczącego komisji ds. hodowli zwierzyny drobnej - kol. Andrzeja Tymy. Nasze koło reprezentował kol. Dawid Najsztub. Udział w minionej edycji zadeklarowało aż 76 myśliwych. Ostatecznie sklasyfikowano 29 lisiarzy; wyróżniono również koła, które odnotowały największe pozyskanie lisów i jenotów. Myśliwi startujący w konkursie upolowali aż 566 drapieżników, potwierdzając tym samym ich zdecydowany nadmiar w łowiskach.
Wśród kół łowieckich, nasz "Sokół" zajął bardzo wysoką 4 lokatę, natomiast na 5 miejscu w klasyfikacji indywidualnej uplasował się kol. Piotr Watola.
Klasyfikacja indywidualna
Konkurs ma za zadanie zachęcić myśliwych do zintensyfikowania odstrzału tych drapieżników, w celu poprawienia warunków bytowych zwierzyny drobnej, co sądząc po zainteresowaniu - w części się udało. Do tegorocznej edycji zapisywać można się do 30 września, do czego serdecznie zapraszam. Poza wyżej wymienionym konkursem, w celu rozpropagowania łowów na lisy, nasze koło - wspólnie "z sąsiadami" zamierza zorganizować 2 "integracyjne" polowania:
" 15 stycznia w obwodzie 219 "Zakrzewo" (w planie 5 lub 6 kół) ;
" 21 stycznia w obwodzie 143 "Głęboczek" - powiatowe;
Już teraz wszystkich zapraszamy do udziału w w/w polowaniach.