Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

X Okregowy Zjazd Delegatów PZŁ W Bydgoszczy


X Okregowy Zjazd Delegatów PZŁ W Bydgoszczy, odbył się 1.09.2018r. w Operze Nova. Podczas zjazdu dokonano m.in. wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz kandydatów na członków Naczelnej Rady Łowieckiej i ich zastępców. Podczas obrad zjazdu uczestnicy mieli moliwość zgłaszania wniosków, które delegaci na zjazd krajowy będą zobligowani przedstawić nowo wybranym władzom PZŁ. Kolega Andrzej Maltański zgłosił 3 wnioski jako tematy do poruszenia na Krajowym Zjeździe Delegatów.

1. Monitowanie u Ministra Rolnictwa o pilne opracowanie szczegółowych zasad szacowania szkód łowieckich.
2. Dopilnowanie wyznaczania przez Marszałków Województw wyznaczania granic obwodów łowieckich z uwzględnieniem aktualnych wyłączeń nie zmienianych od 20 lat.
3. Powołanie organów przy ZO PZŁ , które przejmą zadania Okręgowych Rad Łowieckich.
Wszystkie 3 wnioski przeszły do Uchwały jako zadania dla delegata na Krajowy Zjazd do poruszenia w czasie obrad.