Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

Reintrodukcja bażantów Sokół-Łoś-Noteć

Wraz z kolegami z KŁ nr 22 Łoś oraz KŁ 113 Noteć rozpoczęliśmy nowy rok gospodarczy od wpuszczenia do łowiska 350 bażantów - 90% stanowiły kury.Introdukcja przeprowadzona w jednym czasie na terenie trzech obwodów zwiększa szanse przeżycia i równomierne rozmieszczenie ptaków. Podobnie jak i w poprzednich latach, głównym celem tych działań jest systematyczna odbudowa stanu zwierzyny drobnej. Bażanty, kuropatwy oraz zające coraz częściej można obserwować przebywając na terenie naszych łowisk. Na wzrost liczebności tych zwierząt niewątpliwie oprócz cyklicznego wpuszczania nowych sztuk przyczyniła się redukcja drapieżników oraz tworzenie dobrych warunków dla bytujących już w terenie kuraków.