Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

WSZYSTKO O ZWIERZĘTACH ŁOWNYCH


DZIK - Bogusław Fruziński

Obszerne i wyczerpujące opracowanie naukowe: biologia, środowisko, hodowla, użytkowanie łowieckie, a nawet preparowanie trofeów.
Wydawnictwo Cedrus, Warszawa 1992

OKREŚLANIE WIEKU ZWIERZYNY - Josef Lochman i inni

Bogato ilustrowany poradnik uczący oceniać wiek wszelkiej zwierzyny łownej tak żywej, jak i ubitej.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1987

PTAKI ŁOWNE - Wiesław Dudziński

Bogato ilustrowana książka zawierająca opisy gatunków ptaków łownych i drapieżnych, problemy ochrony i hodowli oraz sposoby polowania.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1988

SARNA - Zygmunt Pielowski

Obszerne i wyczerpujące opracowanie naukowe: morfologia, biologia i ekologia, hodowla, polowanie, trofea.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984