Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

ZNAJOMOŚĆ BRONI I STRZELECTWO MYŚLIWSKIE


BROŃ ŚRUTOWA I TECHNIKA STRZELANIA - Tadeusz Puchalski

Bogato ilustrowane opracowanie pokazujące współczesne strzelby śrutowe i uczące podstaw strzału śrutowego sportowego i myśliwskiego, bezpiecznego obchodzenia się z bronią i jej pielęgnacji.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1986

MYŚLIWSKA BROŃ PALNA - Anatol Szyrkowiec

Informator z dziedziny eksploatacji myśliwskiej broni śrutowej, kulowej i kombinowanej. Podaje zasady budowy, współdziałanie części i mechanizmów, amunicję, konserwację i zachowanie warunków bezpieczeństwa.
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1988
WSZYSTKO O BRONI MYSLIWSKIEJ - Anatol Szyrkowiec

Książka zawiera podstawowe wiadomości o współczesnej broni myśliwskiej.
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1996