Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

ŚLADY I TROPY ZWIERZYNY


ŚLADAMI ZWIERZĄT - Jerzy Romanowski

Opisy najczęściej spotykanych śladów ssaków i ptaków uzupełnione podstawowymi informacjami o ich życiu.
Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1990

TROPY I ŚLADY ZWIERZĄT - Wiesław Albin Chmielewski

Zwięzłe opisy najczęściej spotykanych śladów ssaków i ptaków uzupełnione podstawowymi informacjami o ich życiu.
Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa 1987