Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

Reintrodukcja bażanta na Kujawach

55 bażantów introdukowaliśmy do kujawskiego odwodu. Ptaki dobrze zniosły podróż i bardzo chętnie - dosłownie- wyleciały
w łowisko.Kolejne 50 czeka na swoją kolejkę - muszą jeszcze dorosnąć , za ok 3 tygodnie z Kruszyna dołączą do starszych sióstr
i braci na kujawskie pola.