Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

Współpraca myśliwych z dziećmi


Pod koniec roku szkolnego 2013/2014, myśliwi z "Sokoła" po raz kolejny, w ramach konkursu "myśliwi dzieciom - dzieci zwierzynie", zawitali w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Turze. Głównym tematem spotkania była zwierzyna drobna żyjąca wokół nas, a także rola myśliwych w łowisku. Nie zabrakło również mini-konkursów i zgadywanek (choćby rozpoznawania odgłosów zwierzyny), które znacznie wpływały na zwiększenie zaintereowania wśród młodzieży. Koledzy Jan Pawlak (Przewodniczący Komisji współpracy z młodzieżą szkolną), Przemek Kornet (opiekun szkoły) i Piotr Watola w przystępny i ciekawy sposób omówili wszystkie punkty zaplanowanego programu. Zmianę w postrzeganiu mysliwych powinniśmy zaczynać właśnie od dzieci, które uświadamiane od samego początku o naszej roli i konieczności ingerencji w środowisko, z pewnością wyrobią sobie odpowiednie - prawdziwe zdanie o łowiectwie, którego częstokroć brakuje dorosłym...
Darz Bór!
P.W.