Strona Główna Kalendarz Koła Kalendarz Polowań Fotografia Kontakt Ogłoszenia

Hubertus w WKL 248 Sokół

POLOWANIE HUBERTOWSKIE

W dniu 7 listopada 2015 r. odbyło się tradycyjne polowanie hubertowskie w Wojskowym Kole Łowieckim nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy. Polowanie rozpoczęło się mszą świętą, cebrowana przez kolegę, księdza Józefa Miłka. Prowadzącymi polowanie byli koledzy: Andrzej Maltański - łowczy i Piotr Watola – podłowczy. W trakcie polowania pozyskano łanię, a królem polowania został, kol. Piotr Watola. W trakcie uroczystego pokotu, kol. Eugeniusz Trzciński wręczył honorowym członkom Koła, kolegom: Janowi Michalskiemu i Zbigniewowi Sikorskiemu – książki, pt. „Kujawsko – Pomorscy Myśliwi Wspominają. Opowieśści z łowisk”. Książka opisuje polowania i przygody łowieckie myśśliwych z okręgu bydgoskiego. Inicjatorzy i wydawcy mają nadzieję, że koledzy oraz ludzie nam bliscy i kochający przyrodę sięgną po nią z zainteresowaniem. Tradycyjna biesiada rozpoczęła się konsumpcją potraw z dziczyzny. Pieczone dziki dzielił i porcjował, kol. Andrzej Schroder. Wędliny i inne potrawy udostępniali koledzy: Włodzimierz Montowski i niezawodny Zbigniew Sikorski. Urozmaicfniem były dania z karpia, przygotowane przez gospodarstwo ze Ślesina. Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z instruktażu filetowania karpia.
Nad oprawą uroczystości pewnie czuwali koledzy z Zarządu Koła.

Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Trzciński
Medal WKŁ 248 SOKÓŁ
Odznaka WKŁ 248 SOKÓŁ
Zarząd WKŁ 248 Sokół postanowił wyróżnić właścicieli i zarządców gruntów ornych i łąk mieszczących się w granicach obwodu nr 149. W trakcie uroczystości wręczył Okolicznościowe Medale WKŁ 248 SOKÓŁ" oraz odznaki WKŁ 248 SOKÓŁ nw:
Piotr SYKUT
Leszek KOLEBACZ
Lucjan SŁODKOWSKI
Wiesław KMIEĆ
Marek OLEARCZYK
Ryszard SKRZESZEWSKI
Wyżej wymienieni Panowie zawsze służą pomocą myśliwym, czynnie uczestniczą wraz z członkami Koła w zabezpieczaniu gruntów przed szkodami, aktywnie współpracują w okresie dokarmiania zwierzyny dziko żyjącej , a także nieodpłatnie pomagają przy konserwacji urządzeń łowieckich.